top of page
  • Writer's pictureBerit Børte

Dråpen og ringvirkningene

Updated: Mar 10, 2020

Denne historien handler om hvordan en kan skape endringer i en hvilken som helst situasjon.

Jeg vil dele en historie som hendte for mange år siden. Jeg jobbet for en oppdragsgiver med et prosjekt. Det var første gang jeg deltok i prosjektmøtene med statens aktør i prosjektet og ulike konsulenter på utforming.


I dette møtet hadde jeg ikke en spesifikk oppgave, så jeg fikk det for meg at jeg ville jobbe med energiene i rommet. Prosjektdeltakerne satt med armene i kors og det virket ikke som om kommunikasjonen gikk så bra. Jeg fokuserte på å åpne opp og etter litt begynte armene å løse seg opp og kommunikasjonen fløt bedre. Jeg gjorde ikke noe direkte med de som deltok i møtet. Jeg holdt energien om åpenhet og at den kunne fylle rommet.


Etter møtet kom en jeg kjente fra tidligere bort til meg og ville at vi skulle møtes til lunch en dag. Da vi møttes, spurte vedkommende, hva gjorde du? Jeg ble overrasket og svarte at jeg jobbet med energiene i rommet. Vedkommende kunne da fortelle at i ett år hadde de hatt disse prosjektmøtene og de hadde aldri klart å kommunisere med hverandre. I dette møtet var det første gang de hadde klart å kommunisere. Jeg var den eneste nye i disse prosjektmøtene så derfor ble vedkommende nysgjerrig på hva jeg gjorde.


Dette er noe alle kan gjøre. Det handler om å være bevisst hva en vil skape. En dråpe kan gi store ringvirkninger. I turbulente tider er det fint med mange dråper med hjertekraft.


Her er er en hjertemeditasjon du kan gjøre hvor som helst, når som helst : )

Ta kontakt med hjertet og kjenn godhet, bre denne ut i hele kroppen din og videre ut til alle du kjenner. Til slutt brer du denne videre til alle på hele jorden, til naturen og alt liv : )


foto: Berit Børte

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page