top of page
  • Writer's pictureBerit Børte

Ta tilbake kraften din

Updated: Jul 2, 2020

Vi er lært opp til at det er noen andre utenfor oss selv som vet bedre hva som er bra for oss og hvordan vi skal leve livene våre.


Er det andre enn oss selv som virkelig kan vite hvem vi er og hva som er best for oss?


Andre vil se oss gjennom sine filtre av hvem de er. Andre vil også kunne ha egne agendaer for at de ønsker at du skal være slik og slik. Andre vil også kunne ha fortjeneste av å se deg på den eller den måten.

En vil aldri finne seg selv gjennom å tilpasse seg andres ønsker om hvordan man skal være.

Å stå i sin egen kraft er en prosess om å bli bevisst hvor en tilpasser seg andres ønsker, andres agendaer, andres forretningsplan, bli bevisst manipulering, egne behov for å gi i fra seg sin kraft, ønsker at andre skal fikse og ikke ta ansvar selv.


Alle erfaringene og mønstrene som vi har vevet inn i livene våre fra barndom, ungdom og voksen alder kan endres. Det starter med at en ønsker en forandring og at en har tro på en forandring.

En høydehopper som ikke tror hun/han vil komme over 2 meter i høyde vil aldri komme over 2 meter i høyde. Det samme er det med alt annet. Vi må tro på forandring.


Forandring kan skje raskt og det kan ta tid. Å holde fokus på hva en vil er viktig.

Å ikke dømme eller bedømme seg selv eller andre gjør prosessen enklere.

Det er ikke ett menneske som er lik et annet, vi er alle helt unike. Det er det som er så fint : )


Mønstre og erfaringer vil også sette seg i kroppen som spenninger og eventuelt smerter. Disse vil være der inntil vi forløser de. I Biodynamisk kraniosakral terapi hjelper jeg deg med å komme ned i en veldig dyp avspenning slik at din kropp kan forløse spenninger og smerter og finne veien tilbake til balanse.


Ta tilbake kraften din !
foto: Mallku Wachuma
291 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page